İnsan- Makina- Çevre

Eurol ürünleri hem içten yanmalı motorlarda hem de elektrikle çalışan araç ve makinelerde kullanılıyor. Eurol; iyi yağlamanın uygulamadan veya teknolojiden bağımsız olarak enerji tüketimini ve emisyonu azaltmalı prensibinden hareket ediyor ve kalite ile sürdürülebilirliğin birlikte olacağına inanarak; insan ve makine için daha fazla yardımcı ve daha az çevresel atığı olan yüksek kaliteli yağlayıcılar geliştiriyor.

Sürdürülebilirlik

Eurol ‘un ürün gamındaki ürünlerin çoğunluğu ekolojik ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olur. En yeni nesil düşük emisyonlu motor yağları; yakıt ekonomisine, uzun yağ değişim aralıklarına ve uzun ömürlü yağlama özelliklerine odaklanarak geliştiriliyor. Bu ise; bakım aralıklarını uzatırken aşınma ve eskimeyi en aza indirir.

Endüstri için Özel Yağlayıcılar (Specialty Lubricants) ürün serisi, yüksek kalitede biyolojik olarak parçalanabilir ve toksin olmayan yağlayıcıları içerir. Bu yağlayıcıların kullanımı bakımı azaltır ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar.

Çevre Dostu ISO 14001 Sertifikasyonu

Eurol ‘un çevre ve sürdürülebilirlik politikasını daha da geliştirmek ve güvence altına almak için 2018'den bu yana ISO 14001: 2015 sertifikasına sahip olması; çevre yönetiminde uluslararası standarda uygun olmasına, günlük faaliyetlerinde çevresel konulara sürekli odaklanıyor, çevresel riskleri yönetiyor ve çevresel performansını sürekli iyileştirmesini sağlıyor. Politikalarının hem distribütörleri hem de müşterileri için potansiyel çevresel konular da dahil olmak üzere, ürünlerinin yaşam döngüsü üzerinde olumlu bir etkisi var.

Sürekli İyileştirme ve Geliştirme

Eurol mühendisleri Ar-Ge departmanında, zincir spreylerindeki Triple-Tech teknolojisindeki katkı maddelerinin benzersiz formüllerinden, özel yağlayıcılar (Specialty Lubricants) serisindeki SYNGIS teknolojisine kadar ürünleri sürekli iyileştirir ve geliştirir. Eurol mühendisleri, geniş ve yüksek kaliteli ürün yelpazemizin temelini oluşturan uzmanlardır.